מהיכן יגיעו עובדי ההיי-טק הבאים?

מרכז טאוב: יכולת ההתרחבות של התעסוקה בהיי-טק מצטמצמת.