מודל אופטימלי למערך רפואת השיניים בישראל
מחבר: טוביה חורב, גב צ'רניחובסקי מחקרי מדיניות

מטרת העבודה לנתח את מערך בריאות השן בישראל ולהציע יעדים ומודל אופטימלי למדיניות בתחום מערך זה, כאמצעי לקידום בריאות הפה והשיניים של תושבי מדינת ישראל.

. במרבית המדינות המתועשות חלה בשני העשורים האחרונים ירידה דרסטית ברמת העששת. לעומת זאת, בישראל, כמו גם במדינות העולם השלישי, נמשכה עד שלהי שנות התשעים מגמת עלייה ברמת העששת.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1999, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר
טיפול סיעודי בישראל: סוגיות מימון וארגון מאת: דב צ'רניחובסקי, פרופ' אביגדור קפלן, איתן רגב, יוחנן שטסמן