מחאת ההורים גוברת: הכיתות הצפופות ביותר – בבתי ספר ממלכתיים במרכז

לפי בדיקה שערך נחום בלס ממרכז טאוב ב-2013 למדו בממוצע 28.7 תלמידים בכיתות הלימוד בבתי הספר היסודיים