מחקר חדש של מרכז טאוב בנושא איחודי רשויות מקומיות: איחוד רשויות יכול לחסוך מאות מיליוני שקלים בשנה

מחקר חדש של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, שערך ד"ר יניב ריינגוורץ, מצא כי איחוד של רשויות מקומיות קטנות עשוי לחסוך בממוצע כ-5 מיליון שקלים בשנה לכל איחוד. החיסכון יאפשר לרשויות לשפר את היעילות המוניציפלית ויקטין את הצורך במענקי איזון, ובימים של קיצוץ משמעותי בתקציב המדינה איחוד רשויות יכול להחליף חלק מהקיצוצים המתוכננים בתקציבי הרווחה, החינוך והבריאות.

כיום יש בישראל כ-50 רשויות מקומיות המונות פחות מ-6,000 תושבים. המחקר של מרכז טאוב מראה כי באספקת שירותים ציבוריים יש לרוב יתרונות לגודל ברשויות המונות בין 7,000 ל-10,000 תושבים, כלומר, העלויות הקבועות (למשל משכורות לבעלי תפקידים) מתחלקות על פני תושבים רבים יותר ועל כן דורשות פחות תקציב לתושב. הנתונים שמביא ריינגוורץ מראים כי ההוצאה לתושב של רשויות שאוחדו בשנת 2003 הייתה נמוכה יותר מאשר ברשויות שלא אוחדו.

כדי להביא את הרשויות לגודלן המיטבי מציע ד"ר ריינגוורץ תכנית לאיחודי רשויות, ומחשב כי על פיה אפשר להביא לחיסכון תקציבי של כ-131 מיליון שקלים בשנה לכל הפחות.

סך הוצאות הרשויות המקומיות עמד על כ-43 מיליארד שקלים בשנת 2010 – כ-16% מהתקציב הממשלתי. כ-35% מהוצאות הרשויות ממומנות מהעברות תקציביות מהשלטון המרכזי, ושאר ההוצאות ממומנות מהכנסות עצמיות ומהלוואות.

ד"ר רינגוורץ, כלכלן מאוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון בארה"ב, מפרט במחקרו רשימה של 25 רשויות העומדות בקריטריונים שנקבעו כאופטימליים להצלחת איחוד רשויות (ראו לוח 1): יש בהן פחות מ-6,000 תושבים והן גובלות ברשות מקומית אחרת הדומה להן במאפייניה התרבותיים והחברתיים. עם הרשויות המופיעות ברשימה נמנות ראש פינה, פרדסיה, סביון וכפר שמריהו. ניתן לראות כי החיסכון התקציבי אשר יתאפשר מתכנית האיחודים הוא משמעותי (ראו לוח 2). לדוגמא, אם סביון וגני תקוה יאוחדו, ייחסכו 7.4 מיליון ₪ בשנה, ואם אליכין ומועצה אזורית עמק חפר יאוחדו, ייחסכו 17.7 מיליון ₪ בשנה.

ב-2003 בוצעה בישראל תכנית דומה לאיחוד רשויות, אולם שלושה מתוך 12 האיחודים שיושמו אז פורקו בשנים 2010–2009 עקב התנגדות התושבים והדרג הפוליטי המקומי. ד"ר ריינגוורץ מציין כי כדי להבטיח את הצלחת איחודי הרשויות שמציע המחקר, יש לבצעם בשיתוף פעולה עם הרשויות המתאחדות. כיצד יש לעשות זאת? לדבריו של ד"ר ריינגוורץ: "יש לשתף את הדרג הפוליטי והניהולי ולוודא שיש שיתוף פעולה בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, רצוי לתת מענקי הסתגלות לרשויות המתאחדות כדי לתת מענה לעלויות חד-פעמיות הנובעות מהאיחוד, ולשנות את מבנה מענקי האיזון כך שהמענקים הניתנים לרשויות קטנות יקטנו. צעד זה יתמרץ אותן לפנות לתהליך של איחוד רשויות".

H Municipalities Table 1

H Municipalities Table 2

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, בראשות פרופ' דן בן-דוד, הוא מוסד עצמאי ולא-מפלגתי למחקר חברתי-כלכלי היושב בירושלים. המרכז מעניק למקבלי ההחלטות המובילים בארץ ולציבור הרחב מבט-על בתחומי הכלכלה והחברה. הצוות המקצועי של המרכז והצוותים הבינתחומיים – הכוללים חוקרים בולטים מהאקדמיה ומומחים מובילים מתחומי המדיניות – עורכים מחקרים ומציעים המלצות למדיניות בסוגיות החברתיות-כלכליות המרכזיות שהמדינה ניצבת מולן.

לפרטים נוספים ולתיאום ריאיון נא לפנות לגל בן דור, מנהלת שיווק ותקשורת במרכז טאוב: 050-5931577.