מחקר: עוד מיטות אשפוז לא יעזרו ל"זקנה במסדרון"

לפי ממצאי המחקר החדש של מרכז טאוב צריך למקד את המאמצים בקיצור זמני המתנה