מיכאל ידוביצקי

צרו קשר

פרסומים

שילוב תלמידים עולים במערכת החינוך

השכלה

מיכאל ידוביצקי /
עמית בתכנית מדיניות החינוך

ד"ר ידוביצקי הוא מנהל החטיבה לחינוך לדוברי רוסית בסוכנות היהודית והיה חבר צוות בוועדת דוברת של משרד החינוך, התרבות והספורט. במחקריו עוסק ידוביצקי במדיניות לשונית וביחס החברה לשפת המוצא של העולים.