מיכל אלמוג-בר

צרו קשר

פרסומים

השכלה

דוקטורט, האוניברסיטה העברית, 2007

מיכל אלמוג-בר /
עמיתה בתכנית מדיניות הרווחה

מרצה במחלקה לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד. תחומי מחקרה העיקריים הם מדיניות חברתית וקביעת מדיניות ציבורית בישראל; הקשר בין מדינת רווחה למגזר השלישי; תהליכים של עיצוב מדיניות ויוזמות מדיניות כלפי המגזר השלישי; המגזר השלישי וחברה אזרחית בישראל; וניתוח השוואתי של ארגונים ללא מטרות רווח ועוד. בעלת תואר דוקטור מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים (2007). מאמריה ראו אור בכתבי עת מובילים בארץ ובעולם, ועם פרסומיה  נמנים: "ביורוקרטיה, פוליטיקה והבטחת הכנסה: תהליך קביעת המדיניות של חוק הבטחת ההכנסה בישראל" (המוסד לביטוח לאומי); "מעורבותם של ארגונים ללא כוונת רווח בישראל בתהליך גיבוש מדיניות תקנות הקצבה – ילד נכה" (כתב העת חברה ורווחה), והספר "המגזר השלישי בישראל: בין מדינת רווחה לחברת אזרחית", עם בנימין גדרון וחגי כץ (הקיבוץ המאוחד).