מימון מערכת הבריאות 1995-2005
מחבר: דב צ’רניחובסקי מחקרי מדיניות

מחקר חדש של מרכז טאוב בוחן את משמעות הירידה בחלקו של המימון הציבורי בהוצאה הלאומית לבריאות מאז 1995, משלושה-רבעים לשני-שלישים, והמרתו במימון פרטי.

שינוי זה מתבטא בתקציב הצריכה של משקי הבית, שם גדלה ההוצאה הפרטית על שירותי רפואה, מ-3.7 אחוזים מכלל ההוצאה ל-5.0 אחוזים. עיקר הגידול נרשם בביטוחים מרצון ובהשתתפויות בתשלום. המחקר נכתב על ידי פרופ’ דב צ’רניחובסקי והוא בודק היבטים של עוני, פרוגרסיביות ובקרה על הגידול בהוצאה הלאומית לבריאות.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר
טיפול סיעודי בישראל: סוגיות מימון וארגון מאת: דב צ'רניחובסקי, פרופ' אביגדור קפלן, איתן רגב, יוחנן שטסמן
ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק