מכבסת הכספים הציונית

הדוח השנתי של מרכז טאוב גילה כי ב-2011 הייתה הכנסתן של 80% מהמשפחות בארץ קטנה מהוצאותיהן.