ממצאים עיקריים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2005
מחבר: יעקב קופ מחקרי מדיניות

הממצאים העיקריים מהדוח השנתי של המרכז לשנת 2005.

החלק הזה של הספר השנתי סוקר את הנושאים הבאים: הוצאות הממשלה של שירותים חברתיים; חינוך; בריאות; שירותי רווחה אישיים; תשלומי העברה – קצבאות הביטוח הלאומי; הסקר החברתי – 2005; הפרטה בשירותים החברתיים – מסגרת לדיון; חינוך: על הפרטה ועל חינוך; רווחה: יעילות ואיכות בבתי אבות סיעודיים: מלכ"רים לעומת מוסדות עסקיים; בריאות: היחסים בין שירותי הרפואה בקהילה ומערכת האשפוז.

הממצאים מהפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2005, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר
טיפול סיעודי בישראל: סוגיות מימון וארגון מאת: דב צ'רניחובסקי, פרופ' אביגדור קפלן, איתן רגב, יוחנן שטסמן
מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית מאת: אלכס וינרב ונחום בלס
תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך
ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק