מעורבותה של מערכת המשפט בעיצוב מדיניות הבריאות
מחבר: טוביה חורב מחקרי מדיניות

מאז אישורו בכנסת עבר חוק ביטוח בריאות ממלכתי שינויים רבים. המגמות המסתמנות משינויי חקיקה אלה נסקרו בהרחבה במחקר קודם, שהתמקד בהשקפת העולם של הרשות המחוקקת.

עקרון הפרדת הרשויות מצמצם לכאורה את ההשפעה של הרשות השופטת על המדיניות החברתית הכוללת, אולם הניסיון מלמד שלבתי המשפט במדינות דמוקרטיות יש תפקיד חשוב ביישום מדיניות ציבורית הנשענת על עקרונות של צדק חברתי. פעמים רבות משפיע בית המשפט על עיצובה של המדיניות ועל תפקוד הרשות המחוקקת באמצעות מה שמכונה 'חקיקה שיפוטית'. העבודה הנוכחית מהוה המשך לעבודה הקודמת. שתי העבודות בוצעו במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.

מטרת המחקר הייתה לבחון את פסקי הדין אשר נדונו בבתי המשפט בישראל ואשר נוגעים לרפורמה במערכת הבריאות וללמוד מתוכם על התפקיד שמילאו עד כה בתי המשפט בהיבט המערכתי הכולל של מערכת הבריאות, להציג את השקפת העולם של  בית המשפט בהקשר לכללי התפעול הראויים במערכת הבריאות, ולבדוק מגמות המסתמנות מפסקי דין הקשורים למערכת הבריאות בישראל מאז חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר
טיפול סיעודי בישראל: סוגיות מימון וארגון מאת: דב צ'רניחובסקי, פרופ' אביגדור קפלן, איתן רגב, יוחנן שטסמן