מעמד הביניים בישראל
מחבר: זויה ניסנוב מחקרי מדיניות

ברוב מדינות העולם נהוג כיום לחלק את המעמדות הסוציו-כלכליים למעמד נמוך (עניים), בינוני וגבוה (עשירים).

 המחלוקת סביב השאלה אם ריקי כהן מחדרה, שאליה התייחס שר האוצר יאיר לפיד בעמוד הפייסבוק שלו, שייכת למעמד הביניים, מעוררת את הצורך להגדיר מחדש את הגבולות של שלושת המעמדות בחברה הישראלית. רבים רואים במחאה החברתית שהתרחשה בקיץ 2011 עדות להתגבשותו של מעמד הביניים בישראל, אך נשאלת השאלה מהו מעמד הביניים ואיך יש להגדיר אותו. האם מילת המפתח היא “מעמד” (class), דהיינו פרטים החולקים סטטוס חברתי דומה, או שמדובר ברובד האמצעי בהתפלגות ההכנסות, כך שהמאפיין היחיד המאחד את הפרטים המשתייכים אליו הוא רמת הכנסה? הקושי לזהות את מעמד הביניים ולהגדירו במדויק יש בו כדי להסביר את העובדה שהמאמר שלהלן אינו מתמקד בהגדרה מסוימת אחת, אלא בוחן את התפתחות מעמד הביניים בישראל בעשור האחרון מתוך התייחסות למגוון היבטים ויישום מבחר שיטות מדידה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית מאת: אלכס וינרב ונחום בלס
שילוב ערבים ויהודים בבתי ספר בישראל מאת: אורי שויד, יוסי שביט, מייסלון דלאשה מורן אופק