מערכת הביטחון הסוציאלי
מחבר: ג’וני גל מחקרי מדיניות

הפרק בוחן את השינויים במערכת הביטחון הסוציאלי, המרכיב הגדול ביותר בהוצאה החברתית של ישראל, בשנים 2010-2008. 

מערכת זו מתמקדת בהספקת קצבאות לאוכלוסיות מגוונות. על אף הגידול שחל בחלק ממרכיבי המערכת בשנים האחרונות, ההוצאה הכוללת נמוכה מהמקובל במדינות ה-OECD והיא נמוכה במונחי תוצר מהרמה שאפיינה אותה לפני עשור. בתחומים אחדים של הביטחון הסוציאלי אומצו שינויים, המגדילים את הנגישות והנדיבות של הקצבאות, במיוחד ביחס לקשישים ולאנשים עם מוגבלות, ולאחרונה – גם למשפחות עם ילדים ולמובטלים. לעומת זאת, התכניות המיועדות לאנשים החיים בעוני בישראל מוגבלות מאוד בסיוע שהן מעניקות. מוגבלות הסיוע של מערכת הביטחון הסוציאלי בתחומים שונים מצמצמת מאוד את יכולתה להתמודד באופן יעיל עם רמות גבוהות מאוד של אי-שוויון ושל עוני בחברה הישראלית.

המאמר מופיע כפרק בדו”ח השנתי של המרכז דו”ח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2009.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך