מערכת הבריאות – 1999
מחבר: יעקב קופ מחקרי מדיניות

ההוצאה הלאומית לבריאות משקפת את כלל ההוצאות על שירותי הבריאות של תושבי המדינה ושל הממשלה, כולל ההוצאות על שירותי בריאות במרפאות כלליות, בבתי-חולים, ובמרפאות פרטיות של רופאים ושל רופאי שיניים.

ההוצאה הלאומית לבריאות כוללת כמו כן את כלל ההוצאות של התושבים על קניית תרופות ומכשירים רפואיים ואת ההוצאות של הממשלה למחקר ולפיתוח בבריאות, לתקצוב מינהל הבריאות (תקציב משרד הבריאות) ולהשקעות במבנים ובציוד במערכת הבריאות. בשנת 1998 היתה עלייה בהוצאה הלאומית לבריאות במחירים קבועים בשיעור של כ2- אחוזים לנפש (או בשיעור כולל של כ5- אחוזים) וזאת לאחר יציבות יחסית בשנת 1997. ההוצאה הלאומית הגיעה בשנת 1998 ל8.4- אחוזים מהתוצר הלאומי הגולמי.

האם ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל גבוהה יחסית למדינות המתועשות בעולם, שבדרך כלל מקובלות כקבוצת השוואה לישראל?

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1999, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת הבריאות: מבט־על מאת: דב צ'רניחובסקי
מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר