מערכת הבריאות
מחבר: דב צ’רניחובסקי מחקרי מדיניות

המשך העלייה בחלקו של המימון הפרטי בסך המימון של מערכת הבריאות והעלייה הנגזרת ממנה בהספקת השירותים הפרטיים הם המאפיינים המרכזיים של המערכת. 

המימון הפרטי מהווה היום כ-43 אחוז מסך המימון, האחוז הגבוה ביותר לאחר ארה”ב מבין המדינות המפותחות והגבוה ביותר מבין המדינות המעניקות לתושביהן ביטוח בריאות ממלכתי. ה”אמריקניזציה” של מערכת הבריאות מתבטאת בשלב זה בגידול בפערים ובאובדן יעילות, הנמדד באינפלציה המתפתחת במערכת. מציאות זו עדיין איננה מתבטאת במודדים של בריאות הציבור. הפערים הגדלים בין ארה”ב, מצד אחד ומדינות ה-OECD המפותחות (ללא ארה”ב) מצד שני, עלולים לאותת על המצב הצפוי לישראל גם בתחום הישגיה בבריאות האוכלוסייה. על רקע זה בולטים מאמצי הקופות הגדולות להעמיק את פעילותן הממוקדת בנושאים של צמצום פערים.

המאמר מופיע כפרק בדו”ח השנתי של המרכז דו”ח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2009.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר
טיפול סיעודי בישראל: סוגיות מימון וארגון מאת: דב צ'רניחובסקי, פרופ' אביגדור קפלן, איתן רגב, יוחנן שטסמן