מערכת החינוך – מבט פנים
מחבר: נחום בלס מחקרי מדיניות

ההתפתחויות הדמוגרפיות במערכת החינוך מצביעות על הגעתה אל סִפּו של מעבר למצב בו תלמידי החינוך הממלכתי היהודי יהיו למיעוט מכלל התלמידים.

מצב זה מלווה בכך, שהישגי התלמידים הערבים והחרדים במקצועות הליבה אינם עונים על דרישות השוק הגלובלי ומקשים על השתלבותם המלאה בחברה הישראלית. ניצול התקציב על-ידי משרד החינוך – תוך מיקוד על סוגיית ההעדפה המתקנת ואי-השוויון בהקצאת המשאבים בין חלקי המערכת השונים – מצביע על כך, שלמרות קיומה רב-השנים של ההעדפה המתקנת, כחלק בלתי נפרד ממדיניות משרד החינוך, עדיין קיימים פערים משמעותיים בין חלקי המערכת השונים. בסיום הפרק מותווים הצעדים הנדרשים לקידומה של מערכת החינוך בהישגים הלימודיים ובצמצום הפערים.

המאמר מופיע כפרק בדו”ח השנתי של המרכז דו”ח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2009.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית מאת: אלכס וינרב ונחום בלס