מערכת החינוך – 1998
מחבר: ג'ימי וינבלט, יוסף קטן, יואל בלנקט, נחום בלס, דלית נחשון-שרון, יעקב קופ מחקרי מדיניות

התפתחות מערכת החינוך מאמצע שנות השבעים משקפת מחזוריות ארוכת טווח, החל בתנופה וגידול, דרך ירידה וקפיאה ועד לתקופה של צמיחה מחודשת בחומש הראשון של שנות התשעים. את החומש השני של שנות התשעים מאפיינת האטה מבחינת הגידול התקציבי והתרחבות המערכת.

יש לראות האטה זו על רקע הנסיגה והצמצומים בתחומים אחרים של השירותים החברתיים מחד גיסא והמיתון הכלכלי המתמשך מאידך גיסא.

פרק החינוך מתמקד השנה בעיקר בהתרחבות ההשכלה העל-תיכונית והגבוהה, ההולכת וצוברת תאוצה. נקודת המוצא שלנו היא החינוך העל-יסודי, ובמיוחד שלב המעבר ממנו אל ההשכלה הגבוהה – בחינות הבגרות – שהשגתן, יוצרת את הבסיס והתשתית לאפשרויות הנפתחות בפני בוגרי מערכת החינוך הפורמלית בדרכם העתידית. הפרק פותח בניתוח המשאבים הכספיים העומדים לרשות המערכת, ולאחר מכן נסקרת ההתפתחות הפיזית של המערכת, כהקדמה לדיון בסוגיות ההשכלה הגבוהה.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1998, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית מאת: אלכס וינרב ונחום בלס