מערכת החינוך – 2000
מחבר: יעקב קופ מחקרי מדיניות

מערכת החינוך בישראל מורכבת ממספר רבדים ותת-מערכות.

המאמר סוקר התפתחויות ומגמות במערכת החינוך.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2000, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית מאת: אלכס וינרב ונחום בלס