מערכת החינוך – 2003
מחבר: יעקב קופ מחקרי מדיניות

סקירת מערכת החינוך מתייחסת להתפתחויות בשלושה ממדים מרכזיים: הגידול באוכלוסיית התלמידים ובמספר הכיתות, השינויים בהקצאת שעות ההוראה לכיתה ולתלמיד, ואפיוני כוח האדם – המורים – במערכת החינוך.

השנה הקדשנו לנושא האחרון מקום נכבד יותר בפרק. ההתפתחויות בתחום כוח האדם בחינוך שזורות בהתפתחות כל המודדים האחרים של מערכת החינוך. יש להן השלכות על הסוגיות המרכזיות המעסיקות היום את קובעי המדיניות בתחום החינוך.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2003, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך