מערכת החינוך – 2006
מחבר: יעקב קופ מחקרי מדיניות

הפרק סוקר השנה את ההתפתחויות במערכת החינוך בעשור האחרון       (2005-1995) תוך הדגשת שני ממדים עיקריים: ההתפתחויות העיקריות באוכלוסיית התלמידים והמורים מצד אחד, וניתוח המשאבים המופנים למערכת מצד שני.

החלק הראשון של הסקירה עוסק בשינויים המרכזיים  המאפיינים את אוכלוסיית התלמידים ואוכלוסיית המורים. שינויים אלה משפיעים על אופייה ועל איכותה של מערכת החינוך. התהליכים העיקריים הפוקדים את המערכת אינם חדשים וכבר עמדנו עליהם בעבר, אך חשיבותם המרכזית והתמשכותם מחייבת אותנו לחזור ולתאר אותם בקצרה, כדי לחדד את ההבנה של ההתפתחויות וההשפעות שלהן. בחלקה השני של הסקירה נתמקד במשאבים המופנים למערכת החינוך, תוך ניתוח תקציב החינוך, ההגדרות השונות שלו וסקירת ההתפתחויות שחלו בתחום זה בשנים האחרונות.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2006, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך