מצב האשפוז בישראל: 2 מיטות ל-1,000 איש, 94 אחוזי תפוסה

מדו"ח מרכז טאוב שניתח את נתוני האשפוז בשלוש השנים האחרונות, עולה כי קיימת מצוקת אשפוז גדולה בבתי החולים. ישראל נמצאת במקום הלפני אחרון מבחינת תפוסת המיטות, עם 94 אחוזים, הרבה מעל הממוצע במדינות המפותחות העומד על 75 אחוזי תפוסה. פרופ' דב צ'רניחובסקי, ממחברי הדו"ח: "מערכת הבריאות עובדת בצורה לא יעילה"