מצב החינוך בישראל והשלכותיו
מחבר: דן בן-דוד מחקרי מדיניות

מפת דרכים ויזואלית מדו"חות מצב המדינה של מרכז טאוב

דו"חות מצב המדינה השנתיים של מרכז טאוב הפנו זרקור גדול אל השפעת החינוך על רמת החיים ועל פערי ההכנסות. בהקשר זה, המסמך משרטט נקודות מרכזיות במפת דרכים ויזואלית קצרה הממחישה את חשיבות החינוך לחברה ולמשק בישראל, את מצב החינוך במדינה, ואת השלכותיו.