מקומן של קופות החולים במאבק בקורונה
מחבר: צוות מרכז טאוב וידאו

זרועות הביצוע של מערכת הבריאות בישראל – קופות החולים – על תשתיותיהן ועל הרפואה בקהילה, 'נעלמו' לכאורה במאבק במשבר הקורונה. לפיכך, המאבק בנגיף העמיד במבחן את מודל התחרות המנוהלת של קופות החולים ואת יישומו, ואת תפקידיו של משרד הבריאות בימי משבר ובשגרה. מפגש זום ביוזמת מרכז טאוב, 7.6.2020