מקצועות בסיכון: מגמות המחשוב בשוק העבודה בישראל
מחבר: שביט מדהלה-בריק מחקרי מדיניות

הפרק ממפה את שוק העבודה הישראלי לפי רמת הסיכון של מקצועות להפוך לממוחשבים עקב שימוש בטכנולוגיה תחליפית, בהתבסס על מיפוי דומה שנערך בשוק העבודה בארצות הברית

בשנים האחרונות יש עדות להתפתחות טכנולוגית מואצת, המשנה את פני עולם התעסוקה. שינויים אלו מעלים כמה שאלות: כיצד ייראה שוק העבודה העתידי, אילו מקצועות ייעלמו ממנו ואילו יישארו נחוצים, ואולי אף יותר; ומהם הכישורים והמיומנויות שיידרשו כדי להצליח בו? הפרק ממפה את שוק העבודה הישראלי לפי רמת הסיכון של מקצועות להפוך לממוחשבים עקב שימוש בטכנולוגיה תחליפית, בהתבסס על מיפוי דומה שנערך בשוק העבודה בארצות הברית. תוצאות המיפוי מצביעות על כך שמועסקים המספקים כ-40 אחוז משעות העבודה במשק הישראלי עלולים להיות מוחלפים במחשבים ובמכונות בשני העשורים הקרובים. כמו כן, נמצאה מגמה הנמשכת מאמצע שנות התשעים של ירידה בחלקן היחסי של שעות העבודה במקצועות המאופיינים בחזרתיות, אשר הוגדרו בפרק זה כמקצועות בסיכון גבוה למחשוב. בחינת המועסקים במקצועות בסיכון גבוה למחשוב הראתה כי הם מאופיינים בהיעדר השכלה אקדמית ושכר עבודה נמוך, וכי רבים מהם גברים לא-יהודים או עובדים צעירים. אפיון זה מדגיש את הצורך בהיערכות מוקדמת לשינויים הצפויים, כדי להימנע ממצב שעובדים המעוניינים להיות חלק מכוח העבודה נפלטים מן השוק עקב מחסור במיומנויות ובכישורים הנדרשים. ההיערכות יכולה לכלול כמה צעדים, ובהם הרחבת השימוש בכלי ההכשרות המקצועיות ומיקוד שלהן, כך שיותאמו לאפיונים הרלוונטיים של בעלי המקצועות, אך עם זאת יהיו מוכוונות לשוק העבודה העתידי.

המאמר מופיע כפרק בספר השנתי של המרכז, דוח מצב המדינה 2015, בעריכת אבי וייס ודב צ'רניחובסקי.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מובטלים צעירים ודמי אבטלה בישראל מאת: ג’ון גל ושביט מדהלה-בריק
שוק העבודה: מבט־על מאת: הדס פוקס, גיל אפשטיין