מרכז טאוב: הנשירה בתיכונים הצטמצמה, הפערים נותרו

מחקר חדש של המרכז מגלה כי שיעור הנשירה בתיכונים ירד ב-15 השנים האחרונות מ-10% ל-8% ונרשם שיפור גדול בחינוך הטכנולוגי.