מרכז טאוב: הרשויות המבוססות אינן פוגעות בשוויון בחינוך

רק כ–4% משעות הלימוד בחינוך היסודי ברשויות מבוססות מומנו על ידי הרשות המקומית – כך עולה ממחקר של מרכז טאוב ■ לפי המחקר, אין ממש בטענות על העמקת הפער בין הרשויות באמצעות תשלומי הורים ומימון של הרשות, שכן רוב התקציב מגיע ממשרד החינוך