מרצים מן החוץ הוכנסו למערכת כדי למלא את החסר

2014 p20 heb