משק המים בישראל
מחבר: יואב כסלו, יוליה קוגן מחקרי מדיניות

משק המים שלנו עומד בדרך-כלל במשימותיו הודות למערכות ההנדסיות המשוכללות, לידע שנאסף במשך עשרות שנים, לבסיס החוקי האיתן ולמקצועיות של העובדים בו היום ואלה שתרמו לפיתוחו ולקידומו  בעבר.

בתקופות האחרונות המשק עבר שינויים גדולים; ביניהם, הקמת מפעלים להתפלת מי-ים, צמצום הספקת המים השפירים לחקלאות והמרתם בקולחים, הקמת תאגידי מים ברשויות המקומיות, ייסוד הרשות הממשלתית למים ולביוב והכרה באפשרות שאנו עומדים בפני שנים שחונות רבות – אולי תולדה של שינויים אקלימיים גלובליים. על אף ההצלחות, אפשר לזהות בניהול משק המים כשלים שמקורם במגבלות יכולתם, ולעתים בנכונותם, של הגופים הממשלתיים לקיים במלואן את המשימות המורכבות שהמשק מציב. בעתיד המשימות תהיינה קשות יותר ועל כן חשוב לבחון את מבנה משק המים והתאמתו לתפקידיו; ובמיוחד – להגביר את השתתפות הציבור בפעילות השוטפת של משק המים ומוסדותיו במידע, בעצה ובפיקוח.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך