משרד החינוך נלחם בבתי הספר היהודיים, והנוצרים חוטפים את האש

לפי הנתונים של חוקר מרכז טאוב נחום בלס, בעשור האחרון בתי הספר הכנסייתיים כמעט הכפילו את כוחם