נגישות לצדק חברתי בישראל
מחבר: ג'וני גל, מימי אייזנשטדט מחקרי מדיניות

ספר זה עוסק בנגישות לזכויות חברתיות בישראל ובאופן בו ניתן לממש את הרעיון של צדק חברתי במדינת הרווחה בישראל.

ההנגשה של צדק ומשאבים היא הבסיס להבטחת הגשמת זכויות של יחידים וקבוצות בכל תחומי החיים. הבטחת הנגישות כוללת היבטים מוסריים ואתיים,בהטילה על החברה את החובה לדאוג להבטחת הגישה המלאה ביותר של כל חברי החברה לצדק. במקרים רבים השבילים, המובילים להגשמת הזכויות והשגת הצדק, אינם פתוחים ונגישים לכל חברי החברה באופן צודק ושווה. פעמים רבות הם אף סגורים ונמצאים מחוץ להישג היד של חלק מחברי הקבוצות, הזקוקים להם במיוחד: עניים, עולים חדשים, מיעוטים אתניים ולאומיים וחברי קבוצות אחרות, מודרות ומוחלשות. במקרים אלו מפוזרים לאורך השבילים חסמים שונים, המונעים מיחידים ומקבוצות את האפשרות לגשת בקלות למקום הממשי או לעיתים למקום הסמליבו ממוקם הצדק ואתו הזכויות המבטיחות אותו. חוסר נגישות מביא להבדלים ולפערים שיטתיים, שאינם צודקים או מוצדקים, שאינם הכרחיים ושניתן להימנע מהם. לנגישות יש תפקיד חשוב בבניית התחושה של שייכות חברתית והעדרה תורם לתחושות של אי-שייכות, של ניכור ותסכול. החסמים לנגישות נובעים ממגוון גורמים, כגון חוסר במשאבים חומריים, אי-ידיעת השפה, אי-הכרה ואי-ידיעה של זכויות ושל האפשרויות וההסדרים הקיימים בחברה, המאפשרים למצות את הזכויות ואי-הבנה של פעילות המערכות האמונות על עשיית צדק. מטרתו של הספר להאיר את הנחות היסוד השונות של נגישות לצדק, להבין את החסמים,המונעיםמאנשים אתהנגישות לצדק ואת מקורותיהם החברתיים, ולנסות לזהות פתרונות להתמודדאיתם או להסירם, ולו באופן חלקי, מהדרך, בכדי לאפשר ניצול טוב יותר של האפשרויות הקיימות בחברה לנגישות מלאה לכל חבריה בתחומי החיים השונים.

עורכי הספר, הפרופסורים ג'וני גל ומימי אייזנשטדט – שהינם בין החוקרים המובילים בתחום זה בארץ – מעורבים שנים רבות בפעילות השוטפת של המרכז. שניהם חברים בתכנית לרווחה חברתית של מרכז טאוב. בראש התכנית עומד פרופ' גל, שגם מחבר את הפרקים על "ביטחון סוציאלי" בדו"ח המרכז השנתי בשנים האחרונות. החוקרים שהשתתפו בכתיבת פרקי הספר משתייכים לדיסציפלינות שונות וגישותיהם מצטרפות לכדי יצירת תמונה משמעותית במחקר על המדיניות החברתית בהקשר של נגישות לצדק חברתי.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר
טיפול סיעודי בישראל: סוגיות מימון וארגון מאת: דב צ'רניחובסקי, פרופ' אביגדור קפלן, איתן רגב, יוחנן שטסמן
מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית מאת: אלכס וינרב ונחום בלס
תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך