נושרי השכלה בישראל בזיקה לקליטת עלייה
מחבר: ריטה סבר מחקרי מדיניות

דרישות המינימום של החברה בתחום ההשכלה הנדרשת להשתלבות פרודוקטיבית במישורי החיים השונים הולכת וזוחלות בהתחמדה כלפי מעלה.

המאמר ממקד את תשומת הלב בתופעה המורכבת של “נושרי השכלה”, תוך הגדרת קטגוריה מהותית שטרם קיבלה התייחסות כוללנית, סטטיסטית או אחרת. הקטגוריה כוללת את הנושרים הפורמליים (שאינם רשומים בבית-ספר כלשהו), את ה”נושרים הסמויים” ובהם הנעדרים לסירוגין (נעדרים מבית-ספרם לפחות יום בשבוע ללא סיבה מוצדקת) וה”מתגלגלים” (שעוברים שוב ושוב מבית-ספר אחד ולחר), וכן את ה”מסוללים” (המשובצים בבתי-ספר שאינם בפיקוח משרד החינוך או במסלולים שאינם מובילים למבחני בגרות).
המאמר מציג את עיקרי הדברים שעלו במהלכים הללו ומתמקד בתופעה בזיקה לנוער העולה ולמדיניות הקליטה. לצורך העניין אנו מקדימים ומתייחסים להיבטים מושגיים ומתודולגיים של תופעת נושרי ההשכלה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית מאת: אלכס וינרב ונחום בלס
קליטת העולים במערכת הביטחון הסוציאלי מאת: ג’וני גל, רוני בר-צורי