נחום בלס על אתגרי מערכת החינוך
מחבר: צוות מרכז טאוב וידאו

נחום בלס, חוקר חינוך ראשי במרכז טאוב, על אתגרי מערכת החינוך בשנת תש"פ ועל עתיד החינוך המקצועי-טכנולוגי, בתכנית סטטוס חוק בערוץ הכנסת.