נחום בלס על פיצול משרד החינוך והאתגרים שניצבים בפניו
מחבר: צוות מרכז טאוב וידאו

נחום בלס, חוקר ראשי וראש תוכנית מדיניות החינוך במרכז טאוב, בדיון בתוכנית סוכן תרבות ב"כאן" על פיצול משרד החינוך לשני משרדים שונים, ועל השינויים העמוקים שיש לבצע במערכת