ניהולן הציבורי של קופות-החולים בישראל
מחבר: דב צ’רניחובסקי, שלמה מזרחי, צבי פרנקל מחקרי מדיניות

המחקר החדש של פרופ’ דב צ’רניחובסקי, ד”ר שלמה מזרחי ועו”ד צבי פרנקל מצביע על הצורך לחזק את הדיווחיות של קופות-החולים בישראל, אשר העדרה יש בו כדי לפגוע ביכולתן לשרת נאמנה את הציבור. 

המחקר מציע שלוש חלופות להשגת היעד, ביסודן בקרה ציבורית מסודרת על הקופות לפי כללי המנהל הציבורי ובהתאם להוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי. המחקר עומד על אופיין הציבורי של הקופות, על אחריותן הציבורית והמשפטית, ועל הצורך בביטוי אלה בתקנוני הקופות ובהתנהלותן. המחקר מתמקד בהעדר מימוש האחריות על-ידי הקופות בעיקר כנובע מאי-קיום חובת הדיווח לציבור ובחוסר נשיאה באחריות כלפיו. המחקר מציע חלופות להסדרת המצב באמצעות שינוי המבנה הניהולי של הקופות, בעיקר בנוגע למינוי מועצת המנהלים שלהן ולתפקודן של מועצות אלה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר
טיפול סיעודי בישראל: סוגיות מימון וארגון מאת: דב צ'רניחובסקי, פרופ' אביגדור קפלן, איתן רגב, יוחנן שטסמן