ניצה (קלינר) קסיר

צרו קשר

פרסומים

השכלה

ניצה (קלינר) קסיר /
עמיתה בתכניות מדיניות העבודה והרווחה

 ד"ר קסיר היא ראש תחום עבודה ורווחה בחטיבת המחקר בבנק ישראל. כמו כן ד"ר קסיר השתתפה בוועדת אלאלוף למלחמה בעוני בישראל.