נתונים חדשים ומדויקים יותר מראים צניחה בנתוני פריון העבודה ב-2012

נתונים חדשים ומדויקים יותר, המראים צניחה בנתוני פריון העבודה ל-2012, מעידים שהתמונה הבעייתית של פריון העבודה בישראל חמורה יותר ממה שהיה ידוע עד כה