נתח ההכנסות שמקבל המאיון העליון בישראל קרוב למדינה החציונית ב-‏OECD

2014 p40 heb