סובסידיות למוצרי יסוד והתחלקות ההכנסות במשק
מחבר: לאה אחדות, אפרים צדקה מחקרי מדיניות

מאז הפעלת התכנית הכלכלית לייצוב המשק ביולי 1985, ניכרת מגמה ברורה של ירידה ריאלית בתקציב המוקדש לסובסידיות למוצרי מזון יסודיין ולתחבורה ציבורית.

הסובסידיות למוצרי מזון יסודיים ולתחבורה ציבורית היא מכשיר חשוב במכלול המערכות המיעדות לצמצום הפערים בחלוקת ההכנסות במשק. לקיצוץ בסוסידיות יש, חפיכך, השפעה שלילית על אי-השויון בהתחלקות ההכנסות במשק.

המאמר סוקר ההתפתחות של מערכת הסובסידיות ונותן הצעה חלופית לסובסידיות למוצרי יסוד.

המאמר גם מופיע כפרק בפירסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1988-1989, ויסופק לפי בקשה. 

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך