סובסידיות למוצרי יסוד – מחיר ותמורה
מחבר: אפרים צדקה מחקרי מדיניות

ההוצאה על רכישת מוצרי יסוד מסובסדים מהווה יותר מרבע מכלל ההוצאות החודשיות של העשירון התחתון באוכלוסיה, בעוד שהעשירון העליון מוציא על מוצרים אלה רק 7 אחוז מכלל הוצאותיו השוטפות.

עקב כך מהווה הסובסדיות למוצרי יסוד מכשיר יעיל להקלת הנטל הכלכלי המועמס על משפחות עניות בישראל.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1984, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך