סיוע החוץ של ארצות-הברית לישראל
מחבר: ארנון גפני, ג'ימי וינבלט, צבי זוסמן, יעקב ליפשיץ מחקרי מדיניות

שאלת סיוע החוץ המועבר לישראל עולה מעת לעת לדיון, בין אם בעקבות התעוררות הנושא מעל במות ציבוריות שונות בארצות-הברית ובין אם כהרהורים לגבי האפשרות  שישראל תבקש באופן חד-צדדי לשנות את המצב בתחום זה. עניין זה הוא בעל חשיבות רבה במישור הכלכלי והביטחוני, והשפעותיו בתחום החברתי ניכרות.

המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל החליט לבחון את הנושא על השלכותיו השונות לנוכח צמצום או ביטול הסיוע.

הפרסום יסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך