סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים האישיים 2006

הפרק סוקר ממצאים בנושאים הבאים: חלקה של ההוצאה הציבורית בתוצר; הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים; מערכת החינוך; מערכת הבריאות; שירותי הרווחה שאישיים; מערכת הביטחון הסוציאלי; הסקר החברתי – 2006.

הפרסום המלא – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2006, יעקב קופ (עורך).