סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2007
מחבר: יעקב קופ מחקרי מדיניות

הפרק מציג את הממצאים החשובים של הפרסום השנתי של המאכז לשנת 2007.

הפרק סוקר את ממצאי המחקר של המרכז בנושאים הבאים: ההתפתחויות הכלכליות;  תעסוקה ושכר; הוצאות  הבריאות; שירותי הרווחה האישיים; מערכת הביטחון הסוציאלי; הסקר החרתי. הממשלה על השירותים החברתיים; מערכת החינוך; מערכת

הפרסום המלא הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2007, יעקב קופ (2007)

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר
טיפול סיעודי בישראל: סוגיות מימון וארגון מאת: דב צ'רניחובסקי, פרופ' אביגדור קפלן, איתן רגב, יוחנן שטסמן
מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית מאת: אלכס וינרב ונחום בלס
תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך
ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק