סיכום הממצאים וחלופות למדיניות – 1998
מחבר: ארנון גפני מחקרי מדיניות

סיכום של ממצאי המחקרים בפרסום השנתי של המרכז לשנת 1998.

סיכומים בנושאים הבאים: הקצאת המשאבים ופלורליזם בחברה הישראלית.

המאמר מופיע כחלק מהפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1998, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך