סיכום הממצאים – 1999
מחבר: יעקב קופ מחקרי מדיניות

זה סיכום הממצאים של המחקרין בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים, לשנת 1999.

סיכום הממצאים בנושאים הבאים: תקציב המדינה; ההוצאה החברתית; ההתפתחות על פי זמן; הבטחת הכנסה; שירותים ישירים.

הפרסום המלא, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1999.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק