סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2002
מחבר: יעקב קופ מחקרי מדיניות

סיכום הממצאים מהפרסום השנתי של המרכז לשנת 2002.

הסיכום סוקר הנושאים הבאים: ההוצאה הממשלתית הכוללת והחברתית; מערכת החינוך; שירותי הבריאות; שירותי רווחה אישיים; קצבאות הביטוח הלאומי; מקרו-כלכלה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תמונת המאקרו של המשק בשנת 2017 מאת: גלעד ברנד, פרופ' אבי וייס וד"ר אסף צימרינג
חרם בין תלמידים מאת: פרופ' יוסי שביט וערן חכים
שירותי הרווחה האישיים – 2008 מאת: צוות מרכז טאוב
מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר
מערכת הביטחון הסוציאלי – 2008 מאת: צוות מרכז טאוב