סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2008
מחבר: צוות מרכז טאוב מחקרי מדיניות

סיכום הממצאים בסוגיות המרכזיות מהפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2008.

סיכומים בתחומים הבאים: התפתחויות הכלכליות; תעסוקה, אבטלה ושכר; הוצאות הממשלה על השירותים החברתיים; מערכת החינוך; מערכת הבריאות; שירותי הרווחה האישיים; מערכת הביטחון הסוציאלי; הסקר החברתי – 2008.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים אישיים 2008, יעקב קופ (עורך)

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תמונת המאקרו של המשק בשנת 2017 מאת: גלעד ברנד, פרופ' אבי וייס וד"ר אסף צימרינג
חרם בין תלמידים מאת: פרופ' יוסי שביט וערן חכים
שירותי הרווחה האישיים – 2008 מאת: צוות מרכז טאוב
מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר
מערכת הביטחון הסוציאלי – 2008 מאת: צוות מרכז טאוב
מערכת הבריאות: מבט־על מאת: דב צ'רניחובסקי
ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק