עדי ברנדר

צרו קשר

פרסומים

השכלה

דוקטורט, כלכלה, אוניברסיטת קולומביה, תואר מוסמך, כלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת העברית, תואר בוגר, כלכלה, אוניבריסטה העברית

עדי ברנדר /
עמית בתכנית מדיניות הכלכלה

ד"ר ברנדר הוא ראש אגף מאקרו-כלכלה ומדיניות בבנק ישראל. הוא בעל תואר ראשון בכלכלה מהאוניברסיטה העברית​, תואר שני בכלכלה ומִנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית ודוקטורט בכלכלה מאוניברסיטת קולומביה. בעבר עבד ברנדר בקרן המטבע הבין-לאומית, ולאחר מכן הצטרף לחטיבת המחקר של בנק ישראל וכיהן כראש התחום הפיסקלי. במסגרת תפקידו היה ברנדר ממונה על תחום הסקטור הציבורי ועסק בניתוח תקציב המדינה והשלכותיו המאקרו-כלכליות, במדיניות המסים והקצבאות וברפורמות בתחום הפנסיה. במשך השנים פרסם מאמרים רבים בנושא מדיניות פיסקלית, שוק העבודה וכלכלה פוליטית, וכן השתתף בוועדות ובצוותים שונים שעסקו בנושאי המדיניות הכלכלית.​ בין פרסומיו: "מדיניות הממשלה ביחס להורים צעירים" (2014);"Elections, Leaders, and the Composition of Government Spending" (2013); "השנה הראשונה להפעלת הסדר פנסיית החובה: הציות להסדר והשלכות פוטנציאליות על היצע העבודה" (2011); "השפעת הסדרי החיסכון לגיל הפרישה בישראל על התחלקות ההכנסות" (2011); "Predicting Government Tax Revenue and Analyzing Forecast Uncertainty" (2010); ""Consolidation of New Democracy, Mass Attitudes, and Clientelism (2009) "  ; שיעורי המס על הכנסות מעבודה בישראל בפרספקטיבה בינלאומית: 2008–2009 (2009);"How Do Budget Deficits and Economic Growth Affect Reelection Prospects? Evidence from a Large Panel of Countries" (2008); "השפעת שינויים בתנאי שוק העבודה על היקף המשרה של נשים: ההבדלים בין עובדות במשרה חלקית מרצון ולא מרצון" (2008).