עוני עד גיל שנתיים מקטין את הסיכוי לתעודת בגרות

מחקר של מרכז טאוב גילה קשר בין עוני בשנתיים הראשונות לחיי הילד לבין ציונים נמוכים ואי זכאות לתעודת בגרות.