עיצוב מדיניות הרווחה בישראל, 2000-2005
מחבר: אברהם דורון מחקרי מדיניות

שורה של גורמים השפיעו על עיצוב מדיניות הרווחה של ישראל מאז תחילת שנות אלפיים.

בין הגורמים העיקריים היו השינויים הפוליטיים-אידיאולוגיים, שהתחוללו בארץ בשנים 2005-2000; השינוי הרדיקלי שהתחולל באופי משטר הרווחה שהיה נהוג במדינת ישראל; השינויים הארגוניים שהונהגו במבנה מערכות הרווחה בשנים אלה; השינויים הפרוגרמטיים, שהוכנסו בחלק גדול של תכניות הרווחה, במטרה לשנות לטווח הארוך את אופיים ומהותם; והקיצוצים הנרחבים שנעשו במרבית תכניות הרווחה והביטחון הסוציאלי, שהופעלו מטעם המדינה. כל אלה קשורים זה בזה, וביחד הם פעלו ופועלים להביא לתמורות מרחיקות לכת באופייה של החברה הישראלית ובתנאי החיים בה של קבוצות רחבות באוכלוסייה. מטרת מאמר זה לתאר את השינויים הללו ולבחון את משמעותם החברתית.

המאמר מופיע כפרק בספר עיצוב מדיניות חברתית בישראל: מגמות וסוגיות, אורי אבירם, ג'וני גל ויוסף קטן (עורכים)

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך