עיצוב מדיניות חברתית בישראל: מגמות וסוגיות

קביעת מדיניות מאופיינת בהעדפות, בבחירה בין חלופות שונות ובקבלת החלטות המנחות פעילויות והתנהגויות בכל תחומי החיים. אך יש להדגיש, שגם הימנעות מקבלת החלטות בנושא מסוים היא בחירה המשקפת מדיניות.

 המאמרים בקובץ בוחנים אפוא קשת רחבה של אירועי קביעת מדיניות בתחומים חברתיים שונים, חושפים את התמורות הרבות שעברה מדינה הרווחה הישראלית ואת הגורמים שהשפיעו עליהם ומצביעים על הסתירות וקווי הדמיון והשוני, המשתקפים במגמות ההתפתחות של המדיניות החברתית בישראל בתחומי השירות השונים.