עיצוב מדיניות חברתית בישראל: מגמות וסוגיות
מחבר: אורי אבירם, ג'וני גל, יוסף קטן מחקרי מדיניות

הספר מתמקד בתהליכי עיצוב מדיניות חברתית, המהווה מרכיב מרכזי של המדיניות הציבורית. עיון בספרות הרלבנטית מראה, שקיימת אי-בהירות לגבי ההגדרה של המושגים מדיניות, מדיניות ציבורית ומדיניות חברתית וכן מידה לא מבוטלת של אי-הסכמה על הגבולות ביניהם.

קביעת מדיניות מאופיינת בהעדפות, בבחירה בין חלופות שונות ובקבלת החלטות המנחות פעילויות והתנהגויות בכל תחומי החיים. אך יש להדגיש, שגם הימנעות מקבלת החלטות בנושא מסוים היא בחירה המשקפת מדיניות.

 המאמרים בקובץ בוחנים אפוא קשת רחבה של אירועי קביעת מדיניות בתחומים חברתיים שונים, חושפים את התמורות הרבות שעברה מדינה הרווחה הישראלית ואת הגורמים שהשפיעו עליהם ומצביעים על הסתירות וקווי הדמיון והשוני, המשתקפים במגמות ההתפתחות של המדיניות החברתית בישראל בתחומי השירות השונים.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך